سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدابراهیم زینالی – دکتری مهندسی شیمی
امیرسهیل پیرایش فر – کارشناس نخبه مهندسی پلیمر
یونس ملک زاده – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

چکیده:

یک مدل ریاضی برای سیستم نفوذ چندجزئی درفرایند تولید استایرن بادرنظر گرفتن هرشش واکنش مربوط به تولید استایرن بدست آمده است ضریب نفوذ برای قرص کاتالیزوری با توزیع اندازه قطر حفره ها به شکل یک و دو قله ای با استفاده از یک روش عددی محاسبه شده است طی بررسی های انجام شده اثرانحراف استاندارد و میانگین اندازه قطر حفره ها روی ضریب نفوذ مشخص شده است معادلات دیفرانسیل بدست آمده بکمک روش تطبیق تعامدی به معادلات جبری تبدیل و سپس حل شده اند بدین ترتیب فاکتور کارایی برای قرص کاتالیزوری درتولید استایرن برای اندازه حفره های متفاوت روی کاتالیزور محاسبه شده است بنظر می رسد که میانگین اندازه حفره ها و میانگین توزیع اندازه قطر حفره ها روی سرعت تولید و فاکتورکارایی کاتالیزور بحدقابل توجهی تاثیر گذارند.