سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا خورشاهیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.
سیدمهدی عباسی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.
سیدمهدی قاضی میرسعید – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

چکیده:

در این مقاله تاثیر توان ذوب در کوره ذوب مجدد قوسی تحت خلاءVAR) روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ کار شدهTi-6Al-4V مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور ۴ شارژ آلیاژی با توانهای متغیر ۲۸ ،۳۲،۳۷،۴۳کیلو وات تهیه شد. شمشهای تهیه شده پس از همگنسازی، تحت دومرحله عملیات نورد گرم قرار گرفتند و در نهایت عملیات حرارتی آنیل نهایی روی تمام نمونهها انجام شد. نتایج بررسیهای درشت ساختاری در حالت ریختگی نشان داد که در توانهای بالای ذوب، ساختار ماکروسکپی شمشها شامل دانههای کاملا ستونی میباشد. با کاهش توان از ۴۳ کیلو وات به ۳۷ کیلووات دانهها تقریبا هم محور شدهاند. اما با کاهش بیشتر در توان ذوب از ۳۷ به ۲۸ کیلو وات، ساختار شامل ترکیبی از دانههای درشت ستونی و هم محور میباشد. عملیات نورد سبب ریز شدن دانهها در توانهای مختلف شده و پس از نورد گرم و آنیل در ساختار شمشها، آلفای لایهای و هممحور ایجاد شده است. نتایج بررسیهای خواص مکانیکی نیز نشان دادند که در توان ۳۷ کیلو وات بیشترین استحکام تسلیم و نهایی و خواص کششی و سختی بهینهای به دست آمده است