سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا امیر لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی و عضو با
مریم صفایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی و عضو با
زهرا حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی و عضو با
شادمان شکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- عضو هیات علمی

چکیده:

ریز جلبک خاکزی Nostoc sp. از نظر تولید ترکیبات آنتی باکتریال تثبیت نیتروژن مولکولی و توان تعدیل اسیدیته و نور در شرایط آزمایشگاهی نمونه ای توانمند به نظر می رسد. نمونه برداری از شالیزارهای استان گلستان در دوره یکساله انجام گرفت. نمونه های خاک پس از کلنیزه شدن در محیط کشت ۱۱- BG0 تحت شدت نور ۲ میکرومول کوانت بر متر مربع در ثانیه درمای ۲۸ درجه سانتی گراد ۸ pH و روشنایی سفید مداوم قرار گرفتند. در شرایط محدودیت دی اکسید کربن اعمال شده تیمارهای نور از نوع ۲-۴-۶-۸ ساعت تاریکی در شبانه روز بودند. نتایج نشان داد که در همه محیط ها نمونه های تلقیح شده ظرف روزهای اول در فاز تصاعدی رشد قرار گرفتند تناوب ۲ ساعت تاریکی در شبانه روز بیشترین نرخ رشد را نشان داد. در هر مورد خاصیت ایجاد برون ریزش آمونیوم در نمونه مورد بررسی قرار گرفت. از نظر رنگیزه ای نمونه توانمندی آن را دارد که در شرایط متفاوت در محتوای رنگیزه ای خود تغییر بوجود آورد.