سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید ذوالقدری – کارشناسی ارشد سازه
قاسم دهقانی اشکذری – استادیار دانشگاه مالک اشتر
رضا مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه

چکیده:

بتن خودمتراکم بتنی است که توانسته خصوصیات رفتارشناسی و کارپذیری مناسب و مورد نیاز را دراجرا بدون استفاده از هرگونه لرزاننده داخلی یا خارجی تامین نماید این بتن قابلیت جریان تحت وزن خود و عبور از میان آرماتورها و دست یابی به تراکم کامل را دارا می باشد از این رو دستیابی به بتنی با این خصوصیات از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دراین تحقیق سعی شده است اثربعضی از اجزای تشکیل دهنده بتن خودمتراکم برفاز خمیری و رفتار بتن مورد ارزیابی قرارگیرد براین اساس ۶ طرح اختلاط که تاثیر آب فوق روان کننده و فیلرومواد پودری را بررفتار خود بتن متراکم خودمتراکم نی دهد طرحی و ساخته شد و سپس تنش تسلیم و همگنی و انسداد بتن بررسی گردید و براساس رفتار و خصوصیات بدست آمده سه طرح اختلاط دیگر طراحی و ساخته شد چرهاآزمایش رایج فاز خمیری که شامل آزمایش جریان اسلامپ آزمایش حلقه J آزمایش قیف V شکل آزمایش جعبه L برروی آن انجام گردید و عملکرد اندازه قطر ذرات فیلر و سپس تاثیر اندازه درصد عبوری سنگدانه ها برفاز خمیری و رفتار رئولوژی بتن موردکنکاش قرارگرفت و نتایج قابل تاملی بدست آمد.