سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید عبدالکریم حسینی راوندی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
میثم محمد – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ای

چکیده:

کاربرد روز افزون پارچه های حلقوی پودی در مصارف پوشاک و صنعتی، باعث شده است که بررسی خصوصیات هندسی و سطحی آنها از اهمیت بالایی برخوردار شود. در این تحقیق، علاوه بر بررسی مارپیچی شدن، به بررسی طول حلقه، فاکتور پوشش و فاکتور شکل حلقه نیز پرداخته شده است.روش مرسوم اندازه گیری پارامترهای پارچه های حلقوی، روش دستی می باشد. با توسعه روشهای ارزیابی عینی، همانند روش پردازش تصویری، می توان جهت ارزیابی پارامترهای تاثیرگذار بر ساختار اینگونه پارچه ها، از تکنیک های مختلف پردازش تصویری استفاده نمود. در این تحقیق یک روش کمی جهت اندازه گیری پارامترهای پارچه های حلقوی پودی ساده ارائه گردید.کلیه نمونه ها بر روی ماشین گردباف یکروسیلندر بافته شدند. به منظور مقایسه اثر تنظیمات مختلف ماشین بر روی ساختار بافت،پنج نوع تنظیم متفاوت روی ماشین بافندگی شامل سرعت بافندگی، کشش پارچه، کشش ورودی نخ، قطر پولی تغذیه و عمق ناک اور اعمال شد. کلیه نمونه ها تحت شرایط مناسب جهت اعمال عملیات استراحت خشک و کامل، قرار گرفتند.کلیه مراحل بررسی و تحقیق با استفاده از نرم افزار متلب و با ارائه برنامه های کامپیوتری نوشته شده مختص این پروژه انجام شد.علاوه برآن، مقایسه و تحلیل نتایج بدست آمده حاصل از عملیات رگرسیون، آنالیز واریانس و طراحی و آنالیز آزمایش ها با استفاده از نرم- افزار آماری SPSS صورت گرفت. از مدل AHP از جمله مدل های تصمیم گیری MADM ، جهت انتخاب روش بررسی بهتر و به کمک نرمافزار Expert Choice ، استفاده گردید.