سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میربهادر آریانژاد – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
نیما فخیم هاشمی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حسن جوانشیر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احمد ماکوئی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مسائل برش از موضوعات پرکاربرد تحقیق درعملیات هستند که به موضوع استفاده بهینه از مواد اولیه و کاهش ضایعات برش می پردازند یک یاز موضوعات جدیددراین حوزه که میتواند موردتوجه قرارگیرد بحث تمرکز ضایعات برش است دراین مقاله به بررسی تاثیر تمرکز ضایعاتدرمسائل برش دو بعدی پرداخته شده است دراین راستا هزینه ای مجازی برای قطعات ضایعاتی تعریف گردیده که به عنوان شاخصی جهت تعیین میزان تمرکز ضایعات درمسائل برش دو بعدی مورد استفاده قرارگرفته و دررویکردهای مخلتف برش مورد بررسی قرارگرفته است همچنین از اطلاعات دریافتی از صنایع مرتبط نیز جهت مقایسه ارزش و رق اولیه و ضایعات استفاده شده است نتایج اهمیت توجه به بحث تمرکز ضایعات درمسائل برش را نشان میدهد