سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر روحانی سروستانی – مدیرتولید شرکت پریفاب
علی اکبر مقصودی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه

چکیده:

درسالهای اخیر پیشرفت درتکنولوژی بتن این امکان را فراهم نمود تا بتوان بتنهایی تولید نمود که کارایی و مقاومت آن فراتر از کارایی و مقاومت بتن معمولی می باشد بتن خودمتراکم بتنی است که تحت تاثیر نیروی ثقلی جریان یافته و تحت اثر وزن خود متراکم می گردد درحالیکه مقاومت مناسبی دربرابر جداشدگی یا آب انداختن دارد مطالعات نشان میدهد چنانچه طرح اختلاط اجرا شده خواص رئولوژی قابل قبولی داشته باشد لذا اهمیت مطالعات رئولوژی بتن سخت شده دارای دوام و مقاومت قابل قبولی خواهد بود اگر بتن خواص رئولوژی قابل قبولی داشته باشد لذا با درنظر گرفتن هدف از طرح بتن خودمتراکم نقش مطالعات رئولوژی را دربرآورد خواص بتن خودتراکم به وضوح می توان دید دراین مقاله علاوه برنگاهی اجمالی به آزمایشهای بتن خودمتراکم ۸ طرح اهختلاط طراحی و اجرا می شود و برای تمامی طرح ها نتایج آزمایش جریان اسلامپ ثبت می شود و با توجه به نتایج و مانسب بودن حرکت ۲ طرح انتخاب و سه آزمایش دیگر فاز خمیری که شامل حلقه J قیف V شکل و جعبه L می باشد انجام می گیرد و نتایج آزمایشها مورد ارزیابی قرار میگیرد.