سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران
محمد علی دشتی رحمت آبادی – استاد یار گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد، ایران

چکیده:

یکی از سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی استفاده از دیوار برشی مرکب است. کاربرد این نوع دیوار به دلیل سختی و مقاومت بالا و همچنین شکل پذیری مناسب آن رو به افزایش می باشد. در سیستم دیوار برشی مرکب برای بهره گیری از قابلیت شکل پذیری ناشی از کمانش ورق فولادی از پوشش بتنی که از طریق برشگیرها به ورق فولادی متصل شده است استفاده می گردد. انتخاب فاصله مناسب برشگیر ها علاوه بر جلوگیری از کمانش زود هنگام و استفاده از کل ظرفیت برشی ورق فولادی، در توزیع مناسب و یکنواخت نیرو به المان های مرزی، افزایش استهلاک انرژی، کاهش تنش کششی وارده به برشگیرها و کاهش نیروهای وارده به ستون ها موثر است. برای بررسی چگونگی تاثیر فاصله برشگیرها در تغییر مکان جانبی دیوارهای برشی مرکب، نیاز به تحلیل مدل های زیادی است، مدلسازی و تحلیل بخشی از جمعیت اولیه دیوارهای برشی مرکب با استفاده از روش اجزاء محدود با بکارگیری نرم افزار آباکوس صورت می گیرد. استفاده از شبکه های عصبی برای گسترش نتایج حاصل از تحلیل اجزاء محدود و سرعت در انجام مطالعه می باشد. شبکه های عصبی از سیستم های هوشمند برای پردازش اطلاعات هستند که کاربرد این سیستم در علوم مختلف و همچنین مهندسی سازه در حال توسعه است، این ابزار توانایی های خود را در تخمین مناسب مقدار بسیاری از پارامترهای مهندسی نشان داده است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده نسبت تغیر مکان جانبی دیوار برشی مرکب با توجه به تغییر در فاصله برشگیرها برای ضخامت های مختلف دیوار بتنی با دقت مناسب محاسبه شده است.