سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
قاسم دهقانی اشکذری – استادیار دانشگاه مالک اشتر
سعید ذوالقدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

برای بررسی ویژگیهای بتن خودمتراکم ودرک مفهوم خود متراکم شوندگی آگاهی از علم رفتارشناسی بتن خودمتراکم ضروری می باشد برای این کار شناخت بهتر اجزای تشکیل دهنده بتن خودمتراکم و رفتار آن برفاز خمیری بتن خودمتراکم امری ضروری می باشد دراین تحقیق تلاش شده است تاثیر مقدار مواد پودری و نوع آنمورد کنکاش قرار گیرد و همچنین درصدهای مختلف نسبت سنگدانه ها و اندازه آنها ارزیابی شود چهارطرح اول به بررسی تاثیر اندازه و دانه بندی سنگدانه ها و فیلر می پردازد و سپس درطرح های بعد نسبت سنگدانه ها و رسیدن به همگنی مناسب با استفاده از مواد پودری و آب و فوق روان کننده مورد ارزیابی قرار میگیرد. درمجموع طرح ساخته می شود و نتایج حاکی از تاثیر مواد پودری به خصوص مواد پودری ریزتر برای همگنی طرح می باشد و همچنین ارتباط بین جایگزینی مواد پودری با سنگدانه ها و میزان آن بررسی می شود.