سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالجلیل حزبی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
واحد بردی شیخ – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی
عبدالرضا بهره مند – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

به آن بخش از باران که توسط پوشش گیاهی گرفته می شود برگاب یا باران گیرش گفته می شود برگاب در مسائل هیدرولوژیکی ومدیریت حوضه آبخیز اهمیت بهسزایی دارد وجود پوشش گیاهی مناسب باعث افزایش میزان برگاب شده و میزان بارش خالص را کاهش میدهد باران خالص عبارتست از میزان بارشی که به سطح زمین می رسد کاهش میزان بارش خالص باعث ایجاد فرصت مناسب جهت نفوذ تدریجی باران یاافزایش میزان تبخیر می شود جنگل با داشتن تاج پوشش مناسب با برگاب بیشتر باعث جذب باران بیشتری شده و کمک بسیاری در کاهش رواناب حوضه می نماید تغییرات کاربری جنگل به زارعت دیم به طور قابل ملاحظه ای باعثکاهش برگاب و افزایش رواناب حوضه می شود برای بررسی تغییراتکاربری اراضی برروی میزان برگاب در حوضه چهل چای و مدلسازی این فرایند از محیط PCRaster GIS استفاده گردید. برخلاف سایر محیطهای GIS مثل Arc GIS ، Arcview که محیط GIS استاتیک می باشند قابلیت دینامیک محیط PCRaster امکان ساخت مدلهای دینامیک زیست محیطی توزیعی پیوسته Itertive spatio-temporal environmental models را فراهم می کند PCRaster به عنوان GIS محیط مناسبی را برای ذخیره اداره و نمایش داده های ورودی و خروجی فراهم می کند