سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد یزدانی – دانشجویکارشناسی ارشد گرایش خاک و پی
محمدعلی رهگذر – استادیار دانشگاه اصفهان
سیدمهدی ابطحی فروشانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

روانگرایی یکی از پدیده های وابسته به زلزله است که براثرتنش ناشی ازامواج زلزله آب درون حفرات خاک تمایل به خروج ازخاک دارد ولی چون این اتفاق درزمان کوتاهی رخ میدهد آب زمان کافی برای خروج پیدا می کند درنتیجه ذرات خاک درون اب شناور میگردد و خاک به مایعی غلیظ تبدیل می شود که توانایی تحمل بارهای وارده را ندارد محققان با ارایه مدارک و نتایجی به صورت نمودارها و فرمولهای تجربی گامی درجهت به حداقل رساندن آسیب های ناشی از روانگرایی با درنظر گرفتن تمهیدات لازم درطراحی سازه ها برداشتند به دلیل قرارگرفتن درکمربند زلزله دامنه این تحقیقات و بررسی ها به کشور ماکشیده شده و تحقیقات و بررسی های مختلفی روی این پدیده صورت گرفته است دراین تحقیق با حفر گمانه هایی به عمق ۲۰ متر درسه نقطه از جنوب شرقی تهران و انجام آزمایش SPT و نمونه برداری از اعماق مختلف و مطالعات آزمایشگاهی روی آنها تاثیر تغییرات پارامترهای خاک برروی ضریب اطمینان درمقابل روانگرایی بررسی گردید.