سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس عاطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدعلی حسینی –
سعادت کامگار – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

موتور بخش اصلی تامین قدرت درکشاورزی می باشد استفاده از موتورهای دیزلی باکارایی و راندمان بالا و مصرف سوخت کم میتواند باعث کاهش هزینههای تولید گردد یکی از پارامترهای موثر برعملکرد موتورهای دیزل نسبت تراکم می باشد دراین تحقیق اثرات نسبت تراکمهای ۱۶و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰ برگشتاور موتور توان ترمزی مصرف سوخت ویژه بازده حجمی موتور ودمای خروجی اگزوز مورد مطالعه قرارگرفت آزمایشات درآزمایشگاه تست موتور بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد نتایج بدست آمده نشان داد با افزایش نسبت تراکم دمای خروجی اگزوز گشتاور و توان ترمزی موتور افزایش می یابد درحالیکه افزایش نسبت تراکم باعث کاهش بازده حجمی موتور و مصرف سوخت ویژه شد همچنین نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مصرف سوخت ویژه به ترتیب درنسبت تراکمهای ۱۶و۲۰ می باشد.