سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محمد عرب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
علی اکبر سالاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
وحید امانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

در ترکیب ۵- فلوئوروفنیل – ۱ و ۳ و ۷ و ۹ – تترا متیل پیرید و ۲ و ۳- d – 5 , 6 :d دی پیریمیدین – ۲ و ۴ و ۶ و ۸ تترون ۴ حلقه وجود دارد که به ترتیب حلقه ای که به هالوژن متصل است حلقه A و به ترتیب حلقه ای که پایین و سمت راست به چپ حلقه A به نام B,C,D نامگذاری شده اند. محاسبات و بررسی ها نشان می دهد کهمیزان آروماتیسته در حلقه A متصل به هالوژن در همه موارد خود را داراست در حلقه B و D میزان آروماتیسته پیش بینی شده کم و نزدیک صفر است و در حلقه A کاهش آروماتیسته وجود دارد در مرحله دیگری از بررسی ها با تعویض هالوژن حلقه A از F به روند زیر مشاهده گردید. در حلقه A زمانیکه هالوؤن ها تغییر یافت افزایش میزان آروماتیسته در ترکیب های هالوژن دار به ترتیب زیر است: F >Cl >Br >I