سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر یکانی مطلق – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه تبریز
امیرحسین ناظمی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
علی اشرف صدرالدینی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
مهرداد چاخرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

تقاطع های ۰۹ درجه شامل لوله اصلی ورودی، خروجی و لاترال به همراه منهول در شبکه های فاضلاب و زهکشی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. دراین تحقیق به کمک ابزار دینامیک سیالات محاسباتی) CFD ( به بررسی تاثیر تغییرات ارتفاع نصب لوله های لاترال بر روی افت انرژی دراین تقاطع پرداخته شده است.برای این منظور نتایج برای حالت های مختلف نصب لوله لاترال در موقعیت های cm 5،۱۹،۱۵،۲۹ از کف منهول ،مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا مدل عددی شبیه سازی شده با نتایج آزمایشگاهی موجود مورد اعتبار سنجی قرار گرفت.نتایج نشان داد که مدلعددی دقت لازم برای شبیه سازی هیدرولیک جریان شامل ضرایت افت انرژی ،توزیع سرعت و تلاطم جریان را دارا می باشد. همچنین نتایج این واقعیت را آشکار ساخت که با افزایش نصب لوله لاترال نسبت به کف منهول از میزان افت انرژی در تقاطع های ۰۹ درجه کاسته می شود