سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روزبه نصیری – کارشناس ارشد جوشکاری، گروه جوشکاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سیدفرشید کاشانی بزرگ – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمد اسدی – کارشناس ارشد سرامیک، گروه سرامیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
مصطفی مختاری – کارشناس ارشد سرامیک، گروه سرامیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

با توجه به پیشرفت های روزافزون صنایع و نیاز به مواد پیشرفته برای ساخت قطعات با کارایی بالاتر، سعی بر تولید موادی است که دارای خواص متعددی باشد. در پژوهش حاضر از فرآیند اصطکاکی همزننده و ذرات نانو سیلیکون نیترید استفاه شد تا علاوه بر افزایش سختی سطح و مقاومت به سایش آلیاژ منیزیم، در حجم انعطاف پذیری خود را حفظ نماید. برای بدست آوردن نتیجه مطلوب به بررسی تاثیر تعداد پاس بر خواص سایشی و سختی لایه نانوکامپوزیت منیزیم/نیترید سیلیکون بر زیرلایه AZ31 ، ایجاد شده توسط فرآیند اصطکاکی همزننده پرداخته شد. بررسی های ریزساختاری نشان داد که با افزایش تعداد پاس در این فرآنید اندازه دانه ها به واسطه وقوع تبلور مجدد و همچنین توزیع بهتر ذرات Si3N4 در زمینه کاهش می یابد. نتایج آزمایش سختی سنجی نشان داد که با افزایش تعداد پاس ها میزان سختی را تا حدود دو برابر افزایش می دهد که این امر به ریزدانگی حاصله پس از اعمال فرآیند و سختی نانو ذرات نسبت داده شد. آزمایش سایش نشان داد که با افزایش تعداد پاس ها و میزان سختی، مقاومت به سایش نیز افزایش مطلوبی می یابد