سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین نارکی – کارشناس ارشد مکانیک
پویان قابضی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
محمد گلزار – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یک مسئله مهم برای طراحان مخازن تحت فشار محاسبه تنش ها کرنش ها با توجه به تاثیرات هر دو عامل فشار و دما می باشد د رتحقیق حاضر تحلیل مخازن تحت فشار کامپوزیتی جدار ضخیم چند لایه که تحت اثر فشار و دما قرارگرفته اند موردب ررسی قرارگرفته اند و تاثیر تعداد لایه ها برظرفیت تحمل فشار و دمایمخزن بررسی شده است ابتدا معادلات تنش ناشی از فشار داخلی از روشهای تئوری و سپس تغییرات دما در جدار مخزن ناشی از اعمال دمای داخلی از روشهای تفاضل محدود محاسبه گردیده است در ادامه منحنی های فشار دما برای حالت فشار استاتیکی ودمای حالت پایدار با استفاده از تئوری هافمن برای مخازن با لایه گذاری های مختلف از جنسهای برن – اپوکسی و گرافیت – اپوکسی ارائه شده است. بطور کلی می توان گفت با افزایش تعداد لایه ها در ضخامت ثابت ظرفیت تحمل فشار مخزن تقریبا ثابت ولی ظرفیت دمای آن اندکی کاهش می یابد.