سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ی
عبدالحسین بغلانی – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی شیراز
احسان جعفری ندوشن – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر تعداد سیکل سرریز کنگره ای مثلثی برروی ضریب گذردهی جریان به روشCFD پرداخته شده است. مدل عددی با استفاده از نرم افزارFlow-3D ساخته شده است. که به عنوان یک برنامه تحلیلی میدان جریان بوده و بر اساس دیدگاه اولری، معادلات حاکم بر میدان جریان عبوری از روی سرریز را حل می نماید. جهت مدل کردن آشفتگی از مدلK-εحالتRNG جهت تعیین موقعیت پروفیل سطح آزاد از روش VOF استفاده گردید.برای صحت سنجی مدل از داده های آزمایشگاهی شنوایی و قدسیان ( ۱۳۷۹ ) استفاده شد که نتایج مدل انطباق مناسبی با نتایج داده های آزمایشگاهی داشت.