سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نبی اله کشوری سارانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
محمدحسین کیانمهر – دانشیاران دانشگاه تهران
اکبر عرب محمدحسینی –
هیمن امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تهیه کمپوست از زباله های شهری درمقایسه با سایر روشهای دفع زباله بخصوص سوزاندن اقتصادی تر است بطوریکه درحوال شهرها با سرمایه گذاری کم می توان کود مناسبی جهت توسعه فضای سبز شهری و یا به منظور فروش تهیه نمود یکی از مشکلات کود کمپوست جرم مخصوص کم آن می باشد که حمل و نقل جابجایی و ذخیره و کاربرد این مواد را در مزارع و باغها مشکل ساخته و افزایش هزینه ها را در پی دارد یکی از بهترین روشها برای حل این مشکل استفاده از فناوری های شکل دهی و متراکم سازی کود کمپسوت توسط اکسترودر مارپیچ می باشد آگاهی از خواص فیزیکی کود کمپوست وهمچنین شرایط اکسترودر جهت فشرده سازی کمپوست ضروری می باشد همچنین بعد از تولید پلت ها چهت تعیین میزان ماندگاری و استحکام پلت ها درمراحل جابجایی و انبارداری خواص دوام و استحکام پلت ها موردب ررسی قرارگرفت بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تعدادسوراخ قالب اکسترودر برمیزان دوام واستحکام پلت های کمپوست انجام گرفت نتایج نشان داد که افزایش تعداد سوراخ قالب از ۵ به ۱۰ سوراخ اثر معنی داری بر میزان دوام پلت ها نداشتهمچنین نتایج نشان داد که افزایش تعداد سوراخ قالب از ۵ به ۱۰ عدد باعث کاهش نیروی شکست از ۱۸۹/۵ به ۱۷۳/۴ نیوتن شد.