سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اباذر اصغری – استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
علیرضا صادقی – دانشجوی ک ارشناسی ارشد

چکیده:

درتحقیق حاضر مطالعه ای پارامتریک برروی سیستم دوگانه فولادی که متشکل ازقاب خمشی ویژه و مهاربندهای همگراست صورت گرفته است دربخش اول ازاین مقاله به تفاوت های موجود بین سیستمهای دوگانه و سیستمهای قاب خمشی پرداخته میشود سپس ویژگیهای سیستم دوگانه مورد بررسی قرارخواهد گرفت و درانتها تاثیر تعداد دهانه های مهاربندی برویژگیهای سیستم های دوگانه فولادی مورد بررسی قرارمیگیرد دراین مقاله نشان داده خواهد شد با افزایش تعداددهانه های مهاربندی با تغییر ناچیز دروزن کل سازه و درنتیجه افزایش اندک درهزینه ساخت سازه ازمنظر فولاد مصرفی تغییر مکان های جانبی سازه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و همچنین منجر به رفتاربهتر سازه درمقابل نیروی UPLIFT و بهترشدن تناسبات ابعادی اعضای سازه خواهد شد.