سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی نقی پور – دانشیار
زهره رحمانی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
سعید ربانی فر –

چکیده:

درقابهای مهاربندی شده بادبندها نقش تامین سختی و اتصالات آن وظیفه جذب انرژی را برعهده دارند دراین تحقیق پارامترهای لرزه ای سیستم های دوگانه با اتصال صفحات کناری مورد بررسی قرارگرفت که این اتصال قادر است مفصل پلاستیک را از ناحیه اتصال دورنگهدارد و به چرخشهای پلاستیک بالایی برسد بدین منظور نمونه هایی با ۳ تراز ارتفاعی مختلف و با تغییر تعداددانه مهاربندی توسط نرم افزار perform-3D مدلسازی شده است که درآن برای معرفی رفتار اتصال ازپوش دیاگرامهای هیسترزیس ممان ـ دوران اتصال با صفحات کناری که از تحقیقات گذشته استخراج شد استفاده شده است. سپس براساس تحلیل استاتیکی غیرخطی مقادیر ضریب شکل پذیری ضریب اضافه مقاومت و ضریب رفتار مدلها محاسبه گردید که محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب رفتار درمدلهای بدون مهاربند با ۱ دهانه و ۲ دهانه مهاربندی به ترتیب افزایش یافته است.