سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی بهمنی منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محسن کلانتری – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

چکیده:

کمیسیون ماده صدقانون شهرداری ازجمله نهادهای خاص و شبه قضایی است که برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وجود آمده است شهرداری م یتواند ازعملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموریان خود اعم از آن که ساختمان درزمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد جلوگیری نماید اما طبق پژوهشهای انجام گرفته طی دو دهه اخیر جرایم ساختمانی هرساله روبه افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته به شکل موثری نقش بازدارنده ای را دربروز تخلفات ساختمانی ایفا نماید که اهم دلایل آن را میتوان ناسازگاری ضوابط با واقعیات ضعف سیستم کنترل و نظارت وجود قوانین مبهم و غیرشفاف بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای عدم وجود کنترل زمین شهری و نگاه شهرداری ها به ارای جریمه ها به عنوان یک منبع درآمد و موارد دیگر دانست دراین پژوهش سعی شدها ست نقش آرا کمیسیون ماده صد شهرداری خرمدره دربازدارندگی و کنترل تخلفات ساختمانی بررسی شود یافته های پژوهش با بررسی تخلفات ساختمانی دردوره زمانی ۹۰-۸۶ که نزدیک به ۷۰۰ مورد تخلفات ساختمانی بوده است و درکمیسیون ماده صدشهرداری مطرح شده است نشان میدهد که تخلفات ساختمانی هرسال بیش از سال قبل رخ داده است.