سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد پورهادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
عباس هلالی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

مخازن گازی میعان معکوس مخازنی هستندکه دمای آنها بین دمای بحرانی و دمای Cricondentherm قرار دارد دراین مخازن سیال مخزن دارای دو نقطه شبنم فوقانی و پایینی میباشد از مهمترین چالشهایموجود دراین مخازن رسیدن فشار مخزن به فشار نقطه شبنم فوقانی و تشکیل میعانات گازی درون مخزن می باشد این میعانات گازی عمدتا ترکیبات میانی موجوددر سیال مخزن است که از لحاظ اقتصادی بسیار ارزشمند می باشد لکن درون فضاهای خالی سنگ مخزن به دام افتاده و تولید نمی گردند لذا بالا نگه داشتن فشار مخزن در بالای نقطه شبنم و جلوگیری از تشکیل میعانات دراین مخازن همواره مورد توجه بودها ست دراین مطالعه دادههای سیال یک مخزن گازی میعان معکوس به همراه تستهای CVD,CCE انجام گرفته روی این سیال مورد مطالعه قرارگرفت. با استفاده از یک معادله حالت مناسب سیال مخزن مدلسازی شد. پس از مدلسازی رگرسیون انجام گردید و تطابق خوبی میان داده های آزمایشگاهی و محاسبات انجام گرفته توسط نرم افزار حاصل گردید سپس اثرات اضافه شدن گازهای CO2,N2 به ترکیب اولیه سیال مخزن و فشار نقطه شبنم سیال مخزن بررسی گردید در نهایت با تزریق درصدهای متفاوت گازهای فوق الذکر و تغییر درصد مولی این گازها در ترکیب سیال مخزن نتیجه گیری شد که افزایش درصد مولی گاز N2 در سیال مخزن باعث افزایش فشار نقطه شبنم و افزایش درصدمولی گاز CO2 در سیال مخزن باعث کاهش فشار نقطه شبنم خواهد شد.