سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم اللهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی،گروه مهندسی مکانیک
مجید اللهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی،گروه مهندسی مکانیک
سعید فراهت – دکتری مهندسی مکانیک_کاربرد کامپیوتر،دانشیار گروه مهندسی مکانیک_دان
عباس زارع نژاد اشکذری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی،گروه مهندسی مکانیک_دانشگاه

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی امکان کاهش همزمان آلاینده های NOX و دوده دریک موتوردیزل تزریق مستقیم با استفاده ازروش تزریق چندمرحله ای سوخت می باشد امروزه با اتخاذ قوانین سختگیرانه برای کاهش آلاینده ها و همچنین مصرف سوخت پایین تلاش محققان برای یافتن راه حلی که منجر به کاهش هردوعامل آلاینده ها مصرف سوخت و بهینه کردن آن تاحد امکان ادامه دارد از این رو محققان روی به محاسبات چندبعدی با استفاده از کددینامیک سیالت محاسباتی آوردند یکی از روشهای مرسوم کاهش آلایندگی به تاخیر انداختن زمان تزریق سوخت می باشد که با به تاخیر انداختن زمان پاشش سوخت می توان اکسیدهای نیتروژن را کاهش داد ولی این روش منجر به افزایش میزان دوده می گردد برای کاهشدوده نیز می توان فشارپاشش را افزایش داد ولی برای پاشش سوخت محدودیت هایی از نظر استحکام مواد و هزینه سوخت رسانی وجود دارد بدین منظور دراینتحقیق از نرم افزار تحلیل گرAVL FIRE جهت شبیه سازی موتوردیزل سنگین کاترپیلار ۳۴۰۱ استفاده شده است.