سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گروه بیماری شناس
صدیقه محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گروه گیاه پزشکی بیماری شناسی گ
مریم فروغی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گروه بیماری شناس
فروغ حسن زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گروه بیماری شناس

چکیده:

با توجه به قابلیت بالای قارچ Trichoderma در کنترل بیولوژیک بسیاری از عوامل بیماری زا و با توجه به اینکه قارچ Fusarium solani ، عامل پوسیدگی فوزاریومی حبوبات است و خسارات مهم اقتصادی را به محصولات کشاورزی وارد می سازد، به منظور کنترل بیولوژیکی قارچ F.solani، اثر سه جدایه (HS & THR و THA) از قارچ Trichoderma مربوط به گونه ی Trichoderma harzianum ، علیه F.solani، عامل پوسیدگی خشک ریشه لوبیا ( جمع آوری شده از منطقه مرودشت فارس) در شرایط آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون بررسی اثر ترکبیات فرار جدایه های Trichoderma در جلوگیری از ررشد پرگنه قارچ بیمار گر در حالت کشت Trichoderma ، ۴۸ ساعت قبل از کشت F.solani به روش پتری های روی هم انجام گردید و مشخص شد که ترکیبات فرار کلیه جدایه های مورد آزمایش، از رشد میسلیومی قارچ بیمارگر جلوگر بیمارگر به عمل آوردند و جدایه THA بیشترین و جدایه THS کمترین فعالیت آنتی بیوزی را در بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ F.solani داشته است.