سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پیرنیا – دانشجوی دکتری عمران آب
مصطفی رحیمی شوشتری – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمد محمودیان شوشتری – استاددانشگاه شهید چمران اهواز
محسن رحیمی شوشتری – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

مجموعه معادلات مومنتوم و پیوستگی در شرایط غیر ماندگار در رودخانهها , معادلات سنت و نانت ۴نامیده میشود . بسته به اینکه در مدلسازی ۸ برای روند- F 7 و سینماتیک۷ F 6 , پخشیدگی۶ F ریاضی رودخانه , چه تعداد از ترمهای معادله مومنتوم در تحلیل جریان وارد شوند سه روش موج دینامیک۵ یابی سیل در رودخانهها بوجود میآید. بدیهی است هر چه از ترمهای بیشتری صرفنظر شود حل به مراتب سادهتر , کم هزینهتر و سریعتر خواهد بود اما به شرط آنکه خطای سادهسازی معادله مومنتوم حداقل شود . در این مقاله اختلاف میان این روشها در رودخانه مارون بررسی شده است