سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی شوشتری – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
علی پیرنیا – دانشجوی دکتری عمران آب
محمد محمد – استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز
محسن رحیمی شوشتری – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

مجموعه معادلات مومنتوم وپیوستگی در شرایط غیرماندگار در رودخانه ها، معادلات سنت – ونانت نامیده می شود بسته به اینکه در مدلسازی ریاضی رودخانه چه تعداد از ترم های معادله مومنتوم در تحلیل جریان وارد شوند سه روش موج دینامیک، پخشیدگی، و سینماتیک برای روندیابی سیل در رودخانه ها بوجود می آید بدیهی است هرچه از ترمهای بیشتری صرفنظر شود حل به مراتب ساده تر کم هزینه تر و سریعتر خواهد بود اما به شرط آنکه خطای ساده سازی معادله مومنتوم حداقل شود دراین مقاله اختلاف میان این روشها دررودخانه مارون بررسی شده است و نتایج بدست آمده نشان میدهد که در بازه مورد مطالعه از رودخانه مارون می توان با تحلیل موج پخشیدگی به پاسخ های قابل قبولی دست یافت که این امر بطور قابل توجهی سبب صرفه جویی در زمان و هزینه انجام مطالعات خواهد شد. ضمنا نتایج حاصل از روش موج سینماتیک با روش موج دینامیک اختلاف بیشتری داشته و با همان دقت نمی توان ازاین روش در بازه مورد اشاره استفاده کرد.