سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین رنجبر – ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی، پژوهشکده آبزی پروری
شاپور کاهکش –
حمزه سودانی –
اسمعیل پقه –

چکیده:

یک نوع روتیفر آبهای شورBrachionus plicatilis است که از آن برای تغذیه لاروهای ماهیان دریایی استفاده میشود. در بندر امام خمینی که در مجاورت خلیج فارس میباشد از این گونه برای تکثیر ماهیان دریایی استفاده میشود برای انجام این آزمایش، سه نوع تراکم ۸۰۰و۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ عدد روتیفر در سی سی تهیه شد و آنها در یک دوره کشت ۴۸ ساعته توسط دو نوع غذا دهی تغذیه شدند . در هر کد ام از این تراکم ها،یک گروه با جلبک نانوکلورپسیس اوکولاتا (Nannochloropsis oculata به همراه افزودن مخمر نانوایی تغذیه گردید و گروه دیگر تنها توسط جلبک و بدون اضافه کردن مخمر غذادهی شد .در این مطالعه مواردی که از جلبک و مخمر با هم برای تغذیه استفاده شده بود نسبت به موارد عدم استفاده از مخمر صرفنظر از ترکم اولیه کشت آنها نتیجه بهتری را نشان داد که مؤید اثر مثبت در استفاده از مخمر در تغذیه روتیفر است