سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صمیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک ، گروه عمران ، اراک ، ایر
حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی یوسفی راد – دانشگاه پیام نور اراک

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثرتراکم برجابجایی و تنش ناشی از اعمال نیروی زلزله در سد های خاکی است. به این منظور با تغییر عوامل مختلف مثل نوع خاک و تراکم به بررسی این امر اقدام شده است. نرم افزار مورد استفادهAnsys ورژن ۱۲ می باشد که یکی از نرم افزارهای قدرتمند اجزای محدود است. در این پژوهش سعی شده با دقت در مدلسازی و در نظر گرفتن ابعاد بهینه وشرایط مرزی خاص تحلیلدینامیکی و لحاظ کردن آب پشت سد دقت محاسبات هرچه بیشتر افزایش یابد . بر اساس نتایج ملاحظه می شود با کاهش تراکم ، بیشترین کاهش ، مربوط به تنش افقی و جابه جایی افقی است