سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان ولیپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
غلامرضا رضی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رامین خواجوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احسان اکرامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

دراین تحقیق فیلم پروپیلن درابتدا با تخلیه الکتریکی کرونا عمل شده سپس با آنلین گرافت داده شد کاهش وزن نمونه ها عمل شده با کرونا درزمانهای مختلف عملیات اندازه گیری و ارزیابی گردید نتایج آزمایش ftir حضور گروههای نیتریلی را درپلی پروپیلن عمل شده با کرونا نشان داد نمونه های گرافت شده با آنیلین سپس با استفاده از یک رنگزای کاتیونیک رنگرزی گردیدند مقادیر جذب نمونه ها با استفاده از جذب سنجی نور مرئی اندازه گیری شد نمونه های گرافت شده با آنیلین نسبت به نمونه های عمل نشده جذبهای بالاتری نشان دادند زمان عملیات کرونا برنمونه های پلی پروپیلن پارامتری تاثیر گذار برمیزان جذب نمونه ها ارزیابی گردید.