سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمین بهروش – فرهیخته کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
عبداله حسن زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی ومابع طبیعی اذربایجان غربی
مهدی تاجبخش – استاد دانشگاه ارومیه
محسن رشدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت برعملکرد پروتئین و روغن ۱۰ رقم کتان در ارومیه آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی A شامل تاریخ کاشت در سه سطح ۱۵ اردیبهشت ، ۴ خرداد و ۲۴ خرداد و فاکتور فرعیB شامل ارقام TN-97-10 ، TN-97-11 ، TN-97-17 ، TN-97-13 ، TN-97-24 ، WAZ-Z ، TN-97-16 (و TN-97-25 ، TN-97-5 ،TN-97-2 بود نتایج به دست آمده نشا ن داد که تاریخ کاشت و رقم برروی صفاتروغن و پروتئین اثر معنی داری داشت با توجه به نتایج این بررسی از لحاظ عملکرد روغن تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت نسبت به تاریخهای کشت دیگر عملکرد روغن بیشتری در هکتار حاصل شد. لذا جهت هدستیابی ه عملکرد روغن بیشتری مناسب تر است.