سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صفورا محمدنیا – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
هما هادیان – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

تجارت الکترونیک باعث متحول شدن بسیاری از امور شده است.بیمه الکترونیکی نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های تجارت الکترونیک با سرعت زیادی در جهان رشد نموده است.واسطه های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین ارکان صنعت بیمه در جذب مشتریان و فروش تاثیر مهمی دارندکه منظور از واسطه های بیمه در این تحقیق، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه می باشند. در شکل سنتی فروش بیمه، شرکت های بیمه غالبا به طور مستقیم با بیمه گذاران تماس نمی گیرند و ارتباط با مشتریان خود را به نمایندگان بیمه واگذار می کنند و همچنین مطابق مصوبه شورایعالی بیمه دلال(کارگزار) بیمه نیز در مقابل دریافت کارمزد، واسطه انجام معاملات بیمه ای بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و خدمات بیمه ای ارائه می دهد. با فرآیند الکترونیکی شدن بیمه بسیاری به این موضوع اعتقاد دارند که واسطه های بیمه حذف خواهند شد و فعالیتی نخواهند داشت . از سوی دیگر گروهی نیز معتقدند که نه تنها همه واسطه ها حذف نخواهند شد بلکه واسطه های بیمه ای جدیدی بوجود خواهند آمد تا روند الکترونیکی شدن بیمه را تسریع نمایند. با توجه به ضرورت و حرکت حتمی به سمت الکترونیکی شدن خدمات و از جمله صنعت بیمه نقش این واسطه ها تغییر خواهد نمود و همچنین واسطه ها نیز باید نسبت به این تغییر نقش آگاهی و اطلاعات لازم را کسب نمایند تا عکس العمل مناسبی در خصوص بکارگیری و اجرای بیمه الکترونیک داشته باشند.در این مقاله به تشریح واسطه های بیمه و نقش آن ها در صنعت بیمه پرداخته و سپس با تشریح بیمه الکترونیک و خصوصیات و ویژگی های آن ها به بررسی و تشریح تاثیر بیمه الکترونیک بر واسطه های بیمه پرداخته و سپس با پخش پرسشنامه بین نمایندگان و کارگزاران بیمه به بررسی در خصوص چگونگی تغییر نقش آن ها با الکترونیکی شدن صنعت بیمه ایران می پردازیم و در نهایت به ارائه راهکارهایی در جهت پذیرش این تغییرات توسط واسطه های بیمه خواهیم پرداخت.