سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدسادات حسینی – دکترای حمل و نقل مرکز تحقیقات راه آهن
محمدسعید منجم – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهسا میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

سیستم هوشمند VANETs جزئی از سیستمهای حمل و نقل هوشمند می باشد که در سالهای اخیر به دلیل تاثیر بسزایی که در افزایش ایمنی کارآمدی و راحتی حمل و نقل ایجاد کرده است بطور قابل توجهی محققان و تولیدکنندگان را بر آن داشته است که هرچه بیشتر تحقیقات خود را دراین زمینه افزایش دهند دراین تحقیق از یک مدل سلولی پیشنهاد شده در مطالعات پیشین جهت بررسی تاثیر این سیستم برافزایش سرعت متوسط کنندگان در یک آزاد راه استفاده شده است این مدل توسط یک شبیه ساز سلولی شبیه سازی شد و با داده های واقعی مقایسه گردید. دراین تحقیق نشان داده شد که استفاده از سیستم هوشمند VANETs سبب افزایش سرعت متوسط رانندگان در آزاد راه ها در شرایط ترافیک بدون تراکم میشود.