سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد خدایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
محمود حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین اثر فاصله شهر محل سکونت گردشگران با مقصد و تعداد افراد خانوار در سفر ، بر تقاضای کالاهای گردشگری داخلی در استان اردبیل می باشد .اطلاعات استفاده شده در این تحقیق از نوع مقطعی است که شامل ۳۸۴ خانواده گردشگر داخلی است که حداقل به مدت یک شب در استان اردبیل اقامت داشته اند .نمونه مورد مطالعه در این تحقق بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه شفاهی با سرپرست خانوار گردشگران تکمیل پرسشنامه جمع اوری گردیدبا استفاده از مدلAIDS کش های درآمدی و قیمتی برای ۵ کالای غذا، مسکن، ایاب وذهاب، بلیط بازدید از مراکز دیدنی و سوغات محاسبه گردیده و تاثیر ، فاصله شهر محل سکونت گردشگران با مقصد و تعداد افراد خانوار در سفر، برتقاضای کالاهای گردشگری در استان اردبیل بررسی می شود .