سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیرا ثابت عهد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

شاهانی رقم خرمای غالب در شهرستان جهرم می باشد بدلیل ناهمرسی و برداشت کامل خوشه درصد قابل توجهی از محصول این رقم بصورت رطب رطب شاهانی در شرایط عادی قابلیت نگهداری کوتاهی داشته و سریعا دچار تغییر رنگ و فساد میکروبی می شود به منظور بررسی تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وجمعیت میکروبی رطب شاهانی این پژوهش درشرکت پارس نارنگ وابسته به گروه تانی انجام شده است بدین منظور رطب شاهان را در ظروف مخصوص بسته بندی مواد غذایی PET قرار داده و پس از جایگزینی درصدهای متفاوتی از N2 و CO2 , O2 بوسیله دستگاه وکیوم با اتمسفر عادی و دربندی با پلاستیک غیرقابل نفوذ به بخار آب و گازها به سردخانه با دمای ۱±۰ درجه سانتیگراد منتقل شدند. درخلال مدت ۶ ماه خصوصیات کمی و کیفی و جمعیت میکروبی ماهیانه مورد ارزیابی قرارگرفت. براساس نتایج در طول دوره آزمایش میزان رطوبت کاهش کل مواد جامد محلول PH افزایش یافت ولی مقدار تغییرات معنی دار نبود.