سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حانیه شفیعی نیستاک – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی_گرایش برنامه ریزی توسعه،دانشگ
محمد رضا رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی_گرایش برنامه ریزی توسعه،دانشگ
مرتضی بذر افشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی_گرایش برنامه ریزی توسعه،دانشگ

چکیده:

مقاصد سیستم های گردشگری پیچیده و چندگانه هستند(ریچی و کراچ ۲۰۰۱).افراد به دلایل مختلف مقصدی خاص را برای سفر انتخاب می کنند،یکی از دلایل بسیار رایج و رو به افزایش،شرکت در رویدادها یا تجربه کردن فعالیت های ورزشی است.بررسی روندهای گردشگری در کشور های مختلف نشان دهنده رشد پدیده مدرنی به نام گردشگری ورزشی است.این روندها عبارتند از شرکت در رویدادهای ورزشی ،علاقه به گردشگری سلامت و تناسب اندام و حضور فعالانه در رویدادهای ورزشی(گلیپتیس ۱۹۸۹).آنچه که در این مقاله به آن پرداخته شده است بررسی گردشگری ورزشی و رویدادهای ورزشی و تاثیر آن ها در جذب گردشگر از یک طرف و اثر گذاری این رویدادها در برند سازی مقاصد گردشگری است.برندسازی مقصد گردشگری به معنی چگونگی ادراک ذهنی مصرف کنندگان از یک مقصد گردشگری است.