سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا افتخار – کارشناس ارشد محیط زیست زیستگاه ها و تنوع زیستی
بهروز بهروزی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

خور زنگی در منطقه ی ویژه اقتصادی ماهشهر در سواحل خلیج فارس قرارگرفته و پساب های صنایع پتروشیمی به آن تخلیه می شود.احداث یک جاده دسترسی در وسط آن را به دو بخش شرقی(ایستگاه یک) و غربی(ایستگاه دو) تقسیم نموده است.در این مطالعه تاثیر برخی فاکتورهای شاخص آلودگی بر تنوع، تعداد، و غنای گونه ای پرندگان در دو ایستگاه شرق و غرب این خور در فصول پاییز و زمستان بررسی شده است. به طور کلی در خور زنگی تعداد ۲۴۱۱ پرنده از ۸ خانواده و ۲۶ گونه(۱۲ گونه آبزی و ۱۴ گونه کنارآبزی)مشاهده شده است. که ۷۲۹ پرنده مربوط به ایستگاه یک و ۱۶۸۲ پرنده مربوط به ایستگاه دو بوده اند ، این دو ایستگاه از نظر تعداد در سطح۰۵/۰ دارای تفاوت معنادار می باشند. شاخص های غنای گونه ای و تنوع گونه ای در ایستگاه یک از ایستگاه دو بالاتر بوده و طبق دیتاهای بدست آمده شاخص تنوع گونه ای شانون- وینر با فاکتور COD در سطح ۰۵/۰رابطه معنادار مستقیم دارد. تعداد پرندگان و نوسان جمعیتشان به عنوان شاخص های زیستی، نشان دهنده کیفیت آب و زیستگاه آنها می باشد.در نتیجه با کاهش بار آلودگی ورودی به آبهای سطحی بالاخص خوریات می توان گام مثبتی در راه بهبود کیفیت زیستگاه پرندگان و سایر موجودات برداشت.