سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

نادر محمودی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
معصومه ملکشاهی فر – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

روانشناسی دینی نوعی ازروانشناسی است که مبتنی برمفاهیم و اموزه های دینی تدوین و ارایه شده و مفاهیم الهی روحانی و حیاتی و مبنای نظریه ها و توصیه های خود قرار میدهد دین مبین اسلام ازمنظرروانشناسی اسلامی مکتبی الهی است درجهت بهبود و ارتقای زندگی روانی انسانها دستورات بیشماری را درخود دارد کارامدی این روشها سالهاست برمسلمانان اشکار است پیوندزدن مفاهیم روانشناسی با اموزه های دینی و نشان دادن اثرات اموزه های دینی با زبان علم تجربی میتواند زیربنای یک رویکرد نوین درعلم روانشناسی درسطح بین المللی باشد هدف پژوهش حاضربررسی تاثیر به کارگیری فریضه های ۵گانه دین اسلام به عنوان یک روش درمانی درجهت کاربرد تلفیقی معنویت درمانی و درمان شناختی رفتاری درکاهش گزارشات ذهنی و روانی شکایات بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی استان زنجان می باشد. روش این پژوهش روش ازمایشی همراه بیش ازمون و پس ازمون با گروه کنترل است و برای گرداوری داده ها ازروش پرسشنامه ای استفاده شد هاست جامعه اماری پژوهش حاضر را کلیه بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی استان زنجان تشکیل میدهند.