سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

اسحق شیرین کام – گروه علوم تربیتی
صدیقه فهیمی دهوسطی – کارشناس آموزش
علی مرادی – کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده:

عوامل بسیارومتعددی درتولید ملی و افزایش میزان آن تاثیر گذارند که برخی ازین عوامل میتوان به پیش نیازهای تولید ملی نام برد عواملی از قبیل زیرساخت ها توسعه و توانمندسازی نیروی کار و سرمایه اجتماعی نگرش مدیران بهبود فضای کسب و کار فرصت های سرمایه گذاری ایجاد و ارتقا فرهنگ کارافرینی برنامه ریزی و … می توان اززمره عوامل این بیش نیازها به حساب آورد دراین میان با توجه به اینکه اکثرن یروهای انسانی و خصوصا نیروهای فنی و مدیران که مستقیما میتوانند به تولید ملی کمک کنند دانش آموختگان هنرستان ها درآموزش و پرورش دانشجویان رشته های فنی دانشگاه ها و آموزشکده های فنی می باشند آموزش و پرورش و واحد برنامه ریزی درسی بران شده است تا با قرار دادن درسی به نام کارافرینی دانش آموزان را با پیش نیازها و فاکتورهای کارافرینی و تولید آشنا کند.