سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید ستوده یان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف
حسن رشیدیان دزفولی –
محمدهاشم عسکریه –

چکیده:

دفع زباله یکی از معضلاتی است که شهرهای بزرگ همواره با آن درگیر هستند. با افزایش جمعیت شهرها، میزان زباله تولیدی نیز رشد چشمگیری داشته است. در این شرایط جوامعی که با دوراندیشی، وضعیت آینده خود را با در نظرگرفتن وضعیت کنونی پیش بینی نموده، و برای آینده برنامه ریزی مدون و جامعی در نظر گرفته اند، موفق تر خواهند بود. در این میان شهر تهران با دارا بودن جمعیت روبه رشد و به تبع آن معضل رشد زباله، به منظور دست یابی به یک برنامه ریزی جامع در راستای مدیریت پسماند، نیازمند اطلاعاتی از افق ۱۴۰۰ می باشد. در این مقاله سعی شده تا با بهره گیری از آمارهای موجود زباله جمع آوری شده برای شهر تهران در سال های ۸۱-۱۳۷۰، تخمینی از وضعیت زباله شهر تهران در سال ۱۴۰۰ به دست آید. همچنین با توجه به اهمیت مقوله بازیافت، پس از تخمین میزان زباله جمع آوری شده با استفاده از چند سناریو و در نظر گرفتن اثر بازیافت میزان زباله ورودی به لندفیل در سال ۱۴۰۰ نیز تخمین زده می شود. در واقع بدین وسیله نقش بازیافت در کاهش زباله ورودی به طرز مشهودی آشکار می شود. به گونه ای که با افزایش میزان بازیافت، سرانه زباله ورودی به لندفیل به میزان قابل توجهی کاهش می یابد