سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر علیجانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
محمدمهدی جباری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

میانقاب های مصالح بنایی در سازه ها، بصورت دیوارهای تیغه ای خارجی وداخلی مورد استفاده قرارمی گیرند. معمولا در طراحی ساختمان، میانقاب ها به عنوان اجزای غیرسازه ای درنظر گرفته می شود و فقط اثروزن آنها برسازه اعمال می گردد وازسختی جانبی ومقاومت آنها چشم پوشی می شود. گاهی بنا به ملاحظات معماری درون این میانقاب ها بازشوهایی ایجاد می شود که میزان وموقعیت قرار گیری آنها می تواند بررفتار قابها اثر متفاوتی رااعمال نماید. در این تحقیق با استفاده از روش سه دستک معادل، تاثیر بازشوها بر رفتار لرزه ای قاب های مرکب بتنی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده با نتایج نمونه های مشابه آزمایشگاهی مقایسه و اعتبار آنالیز تایید شد. در نهایت با بررسی ۰۲۲ مدل متفاوت نشان داده شد که بیشترین کاهش سختی هنگامیست که بازشو روی قطر فشاری قرار می گیرد، بطوریکه در این حالت یک بازشو حدود ۰۲ درصد اثر میانقاب را تقریباً خنثی می کند.