سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحمید طبایی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی مکا
مهران عامری – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی مکانیک، پژوهشکده انرژ
حمید حسینی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی مکا

چکیده:

دمای پانلهای فتوولتاییک ومیزان تابش رسیده به این پانلها دوعامل مهم در تولید توان به وسیله پانلهای فتوولتاییک میباشد. در این تحقیق به منظور افزایش تابش رسیده به سطح پانل از بازتابندههایی از جنس فویل آلومینیوم و استیل ۳۰۴ استفاده شده است. افزایش شدت تابش رسیده به سطح پانل موجب افزایش دمای پانل و کاهش بازده میشود. به منظور جلوگیری از این افت بازده و کاهشدمای پانل طرح پاشش آب بروی سطح پانل پیاده شده است. پانلهای مورد استفاده در این تحقیق به عنوان مولدهایی جهت تولید توان برای راهاندازی یک پمپ آب خورشیدی مورد استفاده قرارگرفتهاند. تغییر در توان رسیده به پمپ و دبی خروجی از پمپ در شرایط مختلف در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است