سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی قائمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
جواد حصاری –
رضوان پوراحمد –

چکیده:

دراین پژوهش قابلیت تولید پنیر سفید ایرانی فراپالایش سینبیوتیک حاوی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس و اینولین در دو سطح ۲و۴ درصد به عنوان پریبیوتیک بررسی گردید پنیرهای تولیدی دردمای ۶ درجه سانتیگراد به مدت ۶۰ روز نگهداری شد و ویژگیهای میکروبی و شیمیایی شامل ماده خشک PH اسیدیته نمک چرب یو پروتئین بررسی شد در طول دوره نگهداری و ویژگیهای بافتی وحسی نمونه های پنیر نیز به ترتیب با دستگاه آنلیز بافت و تست پانل ارزیابی گردید دردتمامی نمونه ها تعداد باکتریهای زنده تا روز ۴۵ نگهداری بیش از مقدار توصیه شده لازم برای ایجاد اثرات مفید در سلامتی انسان به عنوان فراورده پروبیوتیک بود همچنین تمامی نمونه ها در طول رسیدن PH کاهش و درصد اسیدیته و نمک افزایش نشان داد اما درصدچربی و ماده خشک تغییراتی معنی داری P<0/05 نداشتند.