سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه ضیاءپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف اصلی یک شهر ایجاد محیطی دلنشین برای مردمیست که درآن زندگی می کنند فضای شهری محلی است که مردم بیشترین وقت خود را سپری می کنند حداکثر ارتباط را با یکدیگر و محیط پیرامون خود برقرار می سازند پیاده روی اصلی ترین الگوی جابجایی درشهرهای گذشته بوده و وجود آنها باعث پویایی شهرهاست ولی امروزه عابر پیاده دراولویت دوم نسبت به سواره قرارگرفته و عدم وجود پیاده رو مناسب باعث شده تا پیاده روها از خیابان برای تردد استفاده کنند این مقاله به بررسی کیفیت مسیر پیاده و تاثیر ایجاد پیاده راه بررفتار عابرین درمحدوده تجاری خیابان امام خمینی بندرعباس می پردازد مطالعات نشان میدهند که بیشتر افراد با وجود نارضایتی از کیفیت راه این مسیر را پیاده طی می کنند هدف ازارایه این تحقیق ارزیابی رفتار عابرپیاده و بررسی میزان پتانسیل پیاده روی به منظور ایجاد تسهیلاتی برای آنهاست تا بتوانند بدون مزاحمت وسایل نقلیه با آرامیش دراین مسیر حرکت کنند دراین تحقیق از روش کیفی استفاده شد که انجام تحقیقات با مطالعات میدانی و بهره گیری از پرسشنامه جهت تکمیل اطلاعات انجام گرفت.