سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عباداله اسدپور – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

عوامل مختلف اجتماعی-فرهنگی،اقتصادی وکالبدی- فضایی بطور مستقیم و غیر مستقیم متاثر ازط بیعت هستند وجود جاذبه های متنوع طبیعی با تاکید بر حفظ و پایداری محیط زیست،والگوهای زیستی(عشایری روستایی شهری)،توجه به مقوله امنیت غذایی درحال حاضرازاهمیت زیادی برخوردارمی باشد ازیک طرف وبرنامه ریزی درتمام ابعاد بویژه زیست محیطی،اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی کالبدی بگونه ای که توسعه همه جانبه و پایدار را بدنبال داشته باشد ازطرف دیگر،توجه به اکوتوریسم ر امطرح می گرداند. کوهستانی بودن شهرستان مشگین شهر و دارا بودن سه الگوی زیست ( عشایری روستایی شهری )با نگرش مردم شناسی، وجودزمستان های سردو تابستانهای معتدل و مرطوب با ضریب آسایش بالا بویژه در هشت ماه از سال،شرایط ژئومرفولوژیکی و طبیعی کوه سبلان از بعد کوهنوردی وژئوپارکی،وجود ییلاقات و مراتع سرسبز و پارک ها جنگلی و رودهای پر اب از جمله خیاو چای،مشگین چای،قره سو،وجود اراضی باغی و مزارع جهت توسعه اگروتوریسم،شرایط را برای برنامه ریزی گردشگری بویژه طبیعت گردی که برای عصر پست مدرنیسم مطرح می شود،ضروری ساخته است .بطوریکه تا ثیر آن درتمام ابعاد بو یژه ابعاداجتماعی-فرهنگی،اقتصادی وکالبدی-فیزیکی مشهودمی باشد