سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سحر سعید – بخش تحقیقات و توسعه شرکت آرمان سبز آدینه
حسین کیشانی – بخش تحقیقات و توسعه شرکت آرمان سبز آدینه
علیرضا پاشایی – بخش تحقیقات و توسعه شرکت آرمان سبز آدینه
علیرضا غفوری – بخش تحقیقات و توسعه شرکت آرمان سبز آدینه

چکیده:

از مهمترین مشکلات کشاورزی در ایران، شوری اراضی است که مساحت آن در ایران بیش از ۲۵ میلیون هکتار می باشد. برای کاهش خسارات ناشی از شوری خاک روشهای مختلفی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به کاربرد ترکیبات کلسیمی در خاک اشاره کرد. به منظور کاهش شوری خاک، ترکیب اوت سالت در یک هکتار از نخلستان های خرمای روستای ابوعقاب استان خوزستان، در سال های زراعی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ مورد آزمایش قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که بعد از کاربرد ۴ مرحله ماده اوت سالت در نخلستان مورد آزمایش، درصد سدیم تبادلی در تیمار اوت سالت نسبت به شاهد، کاهش ۴۴/۷۲ درصدی را نشان داد. قابلیت هدایت الکتریکی خاک در تیمار اوت سالت ۲۱/۷۳ دسی زیمنس بر متر در مقایسه با تیمار شاهد کاهش نشان داد. غلظت یون بی کربنات در تیمار اوت سالت یک (meq/L) افزایش نسبت به تیمار شاهد نشان داد. غلظت یون کلسیم در عصاره تیمار اوت سالت نسبت به تیمار شاهد ۳۸/۲۵ (meq/L) کاهش نشان داد. غلظت یون منیزیم در تیمار اوت سالت کاهش ۵۵/۰۸ (meq/L) نسبت به شاهد نشان داد و ۱۱/۲۲ (meq/L) ثبت گردید. نسبت جذب سدیم نیز در تیمار اوت سالت کاهش ۴۱/۸ درصدی در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد. در اثر کاربرد اوت سالت، ۹۰-۹۵ درصد سدیم کل خاک بصورت NaCl رسوب کرده، و در نهایت خاک نخلستان مورد آزمایش از خاک شور سدیمی به خاک شور تغییر یافت.