سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
محمود پوریوسف میاندواب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
خشنود علیزاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات دیم مراغه

چکیده:

به منظور تعیین اثر کشت مخلوط و نیز انواع کودها برفیبرخام آزمایشی در سال ۸۹ درایستگاه تحقیقات ساعتلو ارومیه انجام گرفت.آزمایش بصورت اسپلیت پلاست با طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت شامل تیمارهای کود A1 کود فسفاته بارور ۲A2 و شاهد A3 کود دامی A4 کود دامی + کود فسفاته بارور ۲ و نسبت های کشت مخلوط شامل B1=100% جو ، ماشت B2=75%جو+۲۵% ماشک ، ماشک ۵۰% +جو ۵۰=B3 ، ماشک ۷۵%+جو ۲۵% B4 ، ماشک ۱۰۰% +جو ۰% B5 بود کشت مخلوط به روش جایگزینی انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که از بین تیمارهای مخلوط کودی تیمار دامی + فسفاته بارور ۲ (A4 بیشترین عملکرد را در بین تیمارهای مختلف تولید نمود. از بین تیمارهای نسبت کشت مخلوط تیمار ۱۰۰% جو بیشترین عملکرد را در بین تیمارهای مختلف تولید نمود.