سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین میرزینلی – دانشجوی دکتری تکتونیک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدحسن بازیار – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا هاشمی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود رابطی مقدم – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با افزایش روزافزون جمعیت شهرها که باعث رشد تقاضا برای استفاده از سیستم های حمل و نقل درون شهری مطمئن از یک سو و فضای امن پناهگاهی جهت بهره برداری در زمان بحران از سوی دیگر شده است می بایست از ایستگاه ها و فضای تونل قطار شهری به نحو احسن و باعملکرد چند منظوره استفاده گردد. دراین تحقیق به کمک نرم افزار FLAC2D تونل متروی کرج وحومه مدلسازی و تاثیر انفجار پرتابه های متعارف بمب GP-2000 برتونل مورد بررسی قرارگرفته است پارامترهای مدول الاستیسیته خاک ، نسبت میرایی شدت تنش انفجاری بمب، قطر و عمق و موقعیت حفره انفجاری نسبت به تونل به عنوان پارامترهای اصلی در آنالیز پارامتری مورد استفاده قرارگرفتند با مشاهده تغییر مکانهای تونل نیروی محوری و لنگر خمشی تونل در هر آنالیز پارامتری حساسترین پارامتر به تغییرات تعیین وپایداری تونل بررسی شده است.