سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا جلیل پور اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
منیژه کیانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی انرژی های تجدید پذیر هم به لحاظ روش های تولید، کاربری، مزایا و هم قابلیت استفاده ازآن ها در خانه های مسکونی با توجه به تاثیر این انرژی ها در توسعه پایدار مسکن از سه بعد -محیطی، اجتماعی، اقتصادی- پرداخته است. که در این راستا مطالعات صورت گرفته به دو روش توصیفی به شیوه کتابخانه ای و تحلیلی به شیوه پیمایشی بررسی گردیده است که نتایج زیر حاصل گردیده است :استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر مثل باد، خورشید، زمین گرمایی، بیوماس درگرمایش و سرمایش، روشنایی و تامین انرژی مورد نیاز درمجتمع های مسکونی، گامی موثر در جهت دست یابی به مسکن پایدار است، همچنین برای دستیابی به مسکن پایدارعلاوه بر تامین انرژی مورد نیاز باید درطراحی ساختمان ها اصولی به کار گرفته شود تا با بهره گیری از فناوری های هوشمند امکان صرفه جویی در مصرف انرژی وهدایت ضایعات منابع انرژی در چرخه ساخت و تجدید فراهم گردد.