سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرامرز خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
چنگیز غیرتمند – استادیاردانشگاه ارومیه
سعید تاریوردیلو – دانشیاردانشگاه ارومیه

چکیده:

رفتار ساختمان ها دربرابر زلزله به عوامل مختلفی بستگی دارد ازمهمترین این عوامل نرم خاک محل احداث سازه و همچنین وزن ساختمان میباشد هرقدروزن ساختمان کمتر باشد نیروهای ناشی اززلزله وارد برآن کمتر خواهدشد که این امرباعث کاهش هزینه ساخت نیز می شود دراین تحقیق کمینه کردن وزن سازه های دو بعدی فولادی دراندرکنش با خاکهای مختلف آیین نامه ۲۸۰۰ مدنظر است درحالیکه فرکانسهای ارتعاشی سازه به مقادیر مشخصی محدود میشود انتخاب فرکانسها به عنوان قیود مساله برای جلوگیری ازپدیده تشدید درسازه و درنتیجه تغییر شکلهای بزرگ و تخریب سازه است لحاظ نمودن تاثیر اندرکنش خاک و سازه نگاه جدیدی است که دراین تحقیق بدان پرداخته شده است جهت انجام عملیات بهینه سازی ازالگوریتم انبوه ذرات PSO استفاده شده است متغیرهای طراحی درنظرگرفته شده سطح مقطع اعضای سازه می باشد که درسیکلهای بهینه یابی با یافتن مقادیر مناسب برای آنها وزن سازه کمینه شده است.