سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد حسن زاده محله – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن حاجی امین شیرازی – هیئت علمی بخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد، دانشگاه شهید باهنر کرما
ابراهیم فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی فاضلی – رئیس واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

یکی از پارامترهای اساسی در بررسی شرایط عملیاتی مدار فلوتاسیون، تحلیل اثر توزیع دانه بندی خوراک برکارایی فلوتاسیون می باشد. توزیع دانهبندی نامناسب محصول آسیا نه تنها منجر به افت عیار و بازیابی محصولنهائی، بلکه موجب اتلاف انرژی و هزینه بسیار میگردد. با نمونه برداری از نقاط مختلف کارخانه تغلیظ ۱ مشخص شد که دانه بندی خوراک ورودی به سلولهای رافر از ۷۰ درصد زیر ۷۵ میکرون به ۶۲ درصد تقلیل یافته است.این تغییر به همراه کاهش زمان ماند مواد در آسیای اولیه و کافی نبودن مواد شیمیایی مصرفی به ترتیب باعث کاهش ۸ و ۲ درصدی بازیابی در سلولهای رافر و بازیابی نهایی کارخانه شده است. بیشترین مقدار بازیابی به محدوده ابعادی ۲۵ تا ۷۵ میکرون اختصاص داده شد. بیشترین اتلاف مس نیز در باطله رافر به ذرات بزرگتر از ۱۰۵ میکرون مربوط گردید. متوسط زمان ماند مواد در آسیای اولیه و سلولهای رافر برای تناژ ۲۸۰tph به ترتیب برابر۵/۶۷ و۹/۴۸دقیقه بدست آمد